☰ Menu Prawe Menu ☰
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu
Grafika zawierająca herb Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu

Niedziela 01.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

prowadzone rejestry

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby

 i zasady udostępniania danych w nich zawartych

 


             W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:
 

 

Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacji i archiwizacji:

 

·  rejestr korespondencji wychodzącej i przychodzącej,
 

·  rejestr skarg i wniosków,

 

·  kontroli zewnętrznych (pod nazwą: „ Książka kontroli zewnętrznych”,

 

·  rejestr przepisów prawnych dotyczących PSP,

 

·  rejestry dokumentów archiwalnych,

 

 

·  wykaz przepisów prawnych obowiązujących na stanowisku pracy.

 

 

 

Sekcja ds. kwatermistrzowsko-technicznych:

 

·  rejestr kart mundurowych,

  

·  ewidencja odzieży specjalnej i ekwipunku osobistego,

 

·  ewidencja sprzętu i przedmiotów indywidualnego użytkowania,

 

 

·  ewidencja środków trwałych i pozostałych środków nietrwałych,

 

·  książka ewidencji pracy sprzętu silnikowego i napraw,

 

·  ewidencja pojazdów,

 

·  ewidencja wydanych upoważnień do prowadzenia pojazdów służbowych,

 

·  wykaz przepisów prawnych obowiązujących na stanowisku pracy,

 

 

 

 

Wydział operacyjno-szkoleniowy:

 

·  ewidencja zdarzeń,
 

·  ewidencja jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego i poza systemem,

·  ewidencja wydanych poleceń wyjazdu,

·  wykaz przepisów prawnych obowiązujących na stanowisku pracy.

 

 

 

Samodzielne stanowisko pracy ds. kadrowych:

 

 

·  ewidencja druków ścisłego zarachowania,

·  wykaz przepisów prawnych obowiązujących na stanowisku pracy,

 

·  ewidencja pieczęci i stempli,

 

·  ewidencja badań lekarskich,


·  ewidencja wydanych upoważnień,

 

·  kontroli zewnętrznych (pod nazwą: „ Książka kontroli zewnętrznych”),

 

·  rejestr przepisów prawnych dotyczących PSP,

 

·  ewidencja wydanych legitymacji służbowych,

 

·  ewidencja książeczek świadczeń lekarskich,

 

·  ewidencja książeczek zdrowia dla funkcjonariuszy i członków rodzin,

 

·  ewidencja wyjść w godzinach służbowych.

 

 

 

Samodzielne stanowisko pracy ds. finansowych:

 

·  rejestr faktur,

 

·  wykaz przepisów prawnych obowiązujących na stanowisku pracy.

 

 

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza:

  

·  ewidencja ewidencja wyszkolenia strażaków KP PSP i OSP z terenu powiatu,

 

·  wykaz przepisów prawnych obowiązujących na stanowisku pracy.
Samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno – rozpoznawczych:

 

·  ewidencja wykonywanych czynności kontrolno – rozpoznawczych,

 

·  rejestr (wykaz) rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych na terenie województwa zachodniopomorskiego,

 

·  ewidencja obiektów oddanych do użytkowania,

 

·  wykaz przepisów prawnych obowiązujących na stanowisku pracy.

 

 

  

Informację dotyczącą pracownika  udostępniającego dany rejestr można uzyskać w  sekretariacie Komendanta Powiatowego PSP w Kołobrzegu.

Rejestry będą udostępniane w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 poz.1764 ze zm.)

 

Powstała w toku działalności Komendy Powiatowej PSP w Kołobrzegu dokumentacja jest przekazywana do archiwum zakładowego.Sposoby i zasady udostępniania dokumentów znajdujących się w archiwum zakładowym KP PSP w Kołobrzegu  zawarte są w rozdziale VI Udostępnianie akt § 19 - § 28 Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, stanowiącą załącznik do zarządzenia Nr 17 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożanej z dn.22.04.2009  

Wytworzył:
Udostępnił:
Magdalena Czekalska
(2009-05-20 14:17:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Magdalena Czekalska
(2018-05-24 12:29:43)
 
 
liczba odwiedzin: 246163

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X