☰ Menu Prawe Menu ☰
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 29.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wyniki naboru - październik 2011 r.

Informacja o wynikach naboru do służby
w KP PSP w Kołobrzegu

 
1.       Jednostka:   KP PSP Kołobrzeg
2.       Stanowisko: Starszy ratownik - kierowca        
3.       Termin składania ofert: 21.10.2011 r. 
4.       Status ogłoszenia:nabór zakończony rozstrzygnięty                  
5.       Wyniki naboru:              
 
L.p.
Nazwisko i imię kandydata
Punktacja uzyskana w poszczególnych etapach
PUNKTACJA
OGÓŁEM
I etap
II etap
III etap
1.
Połuch Adam
7
61
7
75
REZERWA KADROWA
1.
Kaszuba Krzysztof
6
62
5
73
 
 
 
Uzasadnienie
 
W ramach ogłoszonego naboru do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu, swój akces zgłosiło 9 kandydatów. Komisja ds. naboru, po weryfikacji i ocenie złożonych dokumentów, do dalszych etapów postępowania dopuściła 4 kandydatów. W wyniku rozstrzygnięcia drugiego i trzeciego etapu postępowania, określone procedurą naboru minimum kwalifikacyjne osiągnęło 3 kandydatów. Po zsumowaniu punktów kwalifikacyjnych ze wszystkich etapów, ustalono kandydata z najwyższą liczbą punktów, którym jest Pan Adam Połuch (75 pkt.). Komisja ds. naboru zaproponowała Komendantowi Powiatowemu PSP w Kołobrzegu, skierowanie powyższego kandydata na badanie lekarskie, celem ustalenia przydatności do służby w PSP. Jednocześnie tworzy się rezerwę kadrową na potrzeby planowanych przyjęć do służby, która będzie obowiązywać do 30.04.2012 r.
W/w kandydat w trakcie poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego, wykazali się dobrą sprawnością fizyczną, właściwym stopniem motywacji do służby oraz znajomością głównych zadań realizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Wyniki pracy oraz wnioski komisji zostały zatwierdzone przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu.
 
                                                                        Podpisał:
                                                                        Komendant Powiatowy PSP w Kołobrzegu
                                                                        mł. bryg. Jerzy Bartnik
Wytworzył:
Udostępnił:
Stankiewicz Sławomir
(2011-12-13 16:47:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Stankiewicz Sławomir
(2011-12-13 16:48:41)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 247446