☰ Menu Prawe Menu ☰
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 29.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wyniki naboru

Informacja o wynikach naboru do służby
w KP PSP w Kołobrzegu


 

  1. Jednostka:   KP PSP Kołobrzeg
  2. Stanowisko:  Starszy ratownik - kierowca        
  3. Termin składania ofert: 05.10.2012 r. 
  4. Status ogłoszenia: nabór zakończony rozstrzygnięty                  
  5. Wyniki naboru:              

 

L.p.

Nazwisko i imię kandydata

Punktacja uzyskana w poszczególnych etapach

PUNKTACJA

OGÓŁEM

I etap

II etap

III etap

1.

Kaszuba Krzysztof

8

69

5

82

REZERWA KADROWA  do dnia 30.06.2013 r.

1.

Rodak Tomasz

8

67

5

80

 

 

 

Uzasadnienie

 

W ramach ogłoszonego naboru do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu, swój akces zgłosiło 13 kandydatów. Komisja ds. naboru, po weryfikacji i ocenie złożonych dokumentów, do dalszych etapów postępowania dopuściła 8 kandydatów. W wyniku rozstrzygnięcia drugiego  etapu postępowania, określone procedurą naboru minimum kwalifikacyjne osiągnęło 5 kandydatów. Po zsumowaniu punktów kwalifikacyjnych ze wszystkich etapów, ustalono kandydata z najwyższą liczbą punktów, którym jest Pan Krzysztof Kaszuba (82 pkt.).

W/w kandydat w trakcie poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego, wykazał się dobrą sprawnością fizyczną, właściwym stopniem motywacji do służby oraz znajomością głównych zadań realizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Pan Krzysztofa Kaszuba zostanie skierowany na badania do WKL MSW, celem ustalenia zdolności do służby w Państwowej Straży Pożarnej oraz zostanie poddany sprawdzeniu niekaralności przez uprawnione organy.

Uwzględniając dobre wyniki uzyskane w trakcie kwalifikacji tworzy się 1 osobową rezerwę kadrową na potrzeby planowanych przyjęć do służby, która będzie obowiązywać do 30.06.2013 r.

Wyniki pracy oraz wnioski komisji zostały zatwierdzone przez Komendanta Powiatowego PSP w Kołobrzegu.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Czekalska Magdalena
(2014-01-30 20:24:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Czekalska Magdalena
(2014-01-31 08:56:24)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 247446